Dennis Ritchie คนคิดภาษาซีลาโลกแล้ว

Dennis Ritchie ผู้สร้างภาษาซีได้ลาโลกแล้ว เมื่อประมาณวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2554 โดย ผลงานของ Dennis Ritchie มีมากมาย ที่เรารู้จักกันดีก็ในฐานะผู้สร้างภาษา C และสร้างระบบปฏิบัติการ UNIX ร่วมกับ Ken Thompson

Dennis Ritchie

ซึ่งถือว่าได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อ รากฐานของวงการคอมพิวเตอร์ที่เดียว การที่คิดค้นภาษาซีอันเป็น ภาษาพื้นฐานในการพัฒนา ภาษาอื่นๆ เช่น จาวา เป็นต้น แต่ก็แปลกการตายของ Dennis Ritchie นั้นกลับไม่เป็นข่าวเสียใจกันใหญ่โตเช่นเดียวกับ สตีฟ จ็อบ ทั้งที่ผลงานของเขานั้นไม่ได้น้อยหน้าเลย สิ่งนี้อาจบ่งบอกว่าคนเราไม่สนใจอะไรมากนอกจาก วัตถุนิยม

อ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie

http://www.blognone.com/news/27031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 ThaiCoding IT News. All Rights Reserved. Theme WP Castle by Saeed Salam.